انواع اتاق های هتل علی را در زیر می توانید مشاهده کنید که از لحاظ تعداد تخت، ظرفیت اتاق و مساخت با هم متفاوت می باشند.

رویال دو تخته

توضیحات: